Kenneln har tilldelats utmärkelsetecken i guld för exteriöruppfödning av champions samt Bruksuppfödarpris i silver

Bruksavelspris i Guld har tilldelats Härsmes Samba
Bruksavelspris i silver har tilldelats Härsmes Samba
Bruksavelspris i Brons har tilldelats Angelhaken Kasimir, Clarabella, Klockarbol´s Xilla och Härsmes Samba